Sondë Çpimi/Grryerje GÖLZ RML40

Cpuesja e re me performance te larte RML40 eshte e krijuar per jete te gjate dhe prerje te shpejte ne beton, beton i perforcuar e materiale te pergjithshme.
Segmenti garanton stabilitet te larte ne cpime.

Aplikimi
– Beton , beton i perforcuar
– Madhesia e punes 450mm/ 18″ Inch
Lidhja e cpimit:
• 5/4“ UNC

Kategoria:

Përshkrimi

Ø
(MM)
BORE
(MM)
SEGMENTS (MM)
L
W H # ORDER-
NUMBER
42 450 16 × 3,0 × 10 5 D640 450 4042
52 450 24 × 3,5 × 10 5 D640 450 4052
62 450 24 × 3,5 × 10 6 D640 450 4062
66 450 24 × 3,5 × 10 6 D640 450 4066
72 450 24 × 3,5 × 10 7 D640 450 4072
82 450 24 × 3,5 × 10 8 D640 450 4082
92 450 24 × 3,5 × 10 8 D640 450 4092
102 450 24 × 3,5 × 10 9 D640 450 4102
108 450 24 × 3,5 × 10 10 D640 450 4108
112 450 24 × 3,5 × 10 10 D640 450 4112
122 450 24 × 3,5 × 10 11 D640 450 4122
125 450 24 × 3,5 × 10 11 D640 450 4125
127 450 24 × 4,0 × 10 11 D640 450 4127
132 450 24 × 4,0 × 10 12 D640 450 4132
152 450 24 × 4,0 × 10 12 D640 450 4152
162 450 24 × 4,0 × 10 13 D640 450 4162
202 450 24 × 4,5 × 10 14 D640 450 4202
TOP