Sistem Cpimi GÖLZ DS300S

Sisteme Cpimi te fuqise te madh me motor 3,3 kW
te fuqishem me rreshqitje te lemuar.

Cpues te lehte te drejte 16 kg (35 lbs)
Madhesia e levizjes: 650 mm (25”)
Diameter Maksimal: 300 mm (12”)
Pajisje cpuese me kend deri 45°
Levizje e lemuar uniforme cpimi
Veprim i drejtuar majtas e djathtas
Motorr me leshim te shpejte
Shenjues Lazer – Rregullon qendrimin e cpimit ne qender
Mjetet- dhe veglat e shpejtimit perfshire

TOP