ALBA MOTOR COMPANY

Alba Motor Company vepron prej vitesh në tregun shqiptar duke sjelle një game shumë të gjerë prouktesh. Makineri për bujqësinë, pajisje motorike që lehtësojnë punën në toke duke filluar nga frezat për të punuar tokën, motopompa të llojeve të ndryshme për vaditje, sperkates motorik dhe manual, e deri te mjetet me te thjeshta per punë të përditshme si gërshëre, sëpata, zorra uji etj... Gamë shumë të gjerë produktesh kemi gjithashtu edhe për makineritë dhe pajisjet e ndërtimit si Trapano, troko, pneumatike, motosharra, etj...

ESKLUZIVITET PËR HONDA

Fuqia dhe siguria e motorave Honda, bëhet pjesë e pajisjve si MotoPompa, Motosharra, kositese, etj...

ESKLUZIVITET I KAWASAKI

Motorat Kawasaki Origjinale, të future për ti bërë ballë gjithë ngarkesave të punëve në ndërtim dhe bujqësi

PËRFAQËSUES I VILLAGER

Gama e gjerë e produkteve VILLAGER e njohur për shumëllojshmëri makinerish, që mbulojnë nevojat në çdo fushë

ÇDO PRODUKT ORIGJINAL

Pajijse dhe makineri ORIGJINALE të shumë firmave me emer si , Makita, Daewoo, Diesse, Dewalt, Black e Decker etj...

KËSHILLOHU ME NE !

Kontaktoni për të pyetur kush nga produktet mund tju lehtesojë punën tuaj nga një game e gjerë makinerish ndihmëse. Ne do tju orientojmë drejt lehtësisë dhe suksesit.

TOP